Acatistul Adormirii Maicii Domnului

Acatistul Adormirii Maicii Domnului – (15 august)

Acatistul Adormirii MDAcatist – Orice astfel de rugăciune specială, poartă numele de Acatist. Prin numele de ACATIST se înţelege “Rugăciune citită în picioare”, deci este o rugăciune care se citeşte obligatoriu în picioare sau stând în genunchi, dar numai după rostirea rugăciunilor începătoare! (indiferent de numele Sfinţilor cărora se adresează!)
Rugăciunile începătoare, obligatorii:
În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin
Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!
Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le plineşti,
Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele nostre, Stăpâne, iartă fărădelegile noastre; Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.
Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Tatăl nostru, Carele eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi. Şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor nostri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean. Ca a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava, acum si pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul!

Condacul 1
Celei alese dintre toate neamurile, Maicii lui Dumnezeu, Împărătesei, celei ce te sui de la pământ la cer, cântare cu cucernicie, pentru preacinstita ta Adormire, aducem ție Născătoare de Dumnezeu. Iar tu, ca ceea ce ai biruința peste moarte, de toate întâmplările aducătoare de moarte ne păzește pe noi, ca să-ți cântăm ție: Bucură-te, ceea ce ești plină de har, care întru Adormirea ta, nu ne lași pe noi !

Icosul 1
Îngerul întâi stătător, din cer a fost trimis, să spună Născătoarei de Dumnezeu, mutarea ei la cer, fără de grijă și mai înainte să vestească venirea la ea a Fiului lui Dumnezeu. Și luminât strălucind înaintea ei stând, a zis așa:
Bucură-te, preaveselă Maica a Împăratului;
Bucură-te, Maica lui Dumnezeu, împărăteasa cerului și a pământului;
Bucură-te, preamărită, ca vine cu slava la tine Fiul lui Dumnezeu să te ia la cer;
Bucură-te, ceea ce ești preamărită, prin vestirea ducerii tale către Fiul tău și Dumnezeu;
Bucură-te, cea aleasă de Dumnezeu din toate neamurile;
Bucură-te, sfântă încăpere a Cuvântului lui Dumnezeu;
Bucură-te, plinirea veștirii profeților;
Bucură-te, preacinstită cunună a apostolilor;
Bucură-te, podoaba și stăpânirea ocârmuitorilor;
Bucură-te, înfrumusețarea arhiereilor și podoaba preoților;
Bucură-te, povățuitoarea monahiilor, celor înțelepțite de Dumnezeu, către Împărăția cea de sus;
Bucură-te, ceea ce deschizi ușile raiului neamului creștinesc, celor care pururea te fericesc pe tine;
Bucură-te, ceea ce ești plină de har, care întru Adormirea ta, nu ne lași pe noi!

Condacul 2
Marii ierarhi, Dionisie, tainicul ceresc, Irotei cel minunat și Timotei, cel încuviințat cu dumnezeiasca arhierie, văzând ceata apostolilor, adusă cu voia ta de față pe nori de la marginea lumii, la preacinstita Adormirea ta, preanevinovați cântau lui Dumnezeu : Aliluia!

Icosul 2
Toata faptura cea intelegatoare, impreuna cu capeteniile cetelor ceresti, au venit cu Imparatul lor, Care, in miinile cele incepatoare de viata, a luat sufletul Mamei Sale. Iar Petru, cel cu credinta fierbinte, cu multe lacrimi a zis catre ea asa:
Bucură-te, Maica Facatorului lumii care te-ai suit la cele fara de grija;
Bucură-te, ceea ce te-ai mutat la largimile cele mari ale cerului;
Bucură-te, ca prin suirea ta, ai sfintit cele patru stihii;
Bucură-te, ca prin mergerea ta, ai veselit cele ceresti;
Bucură-te, ceea ce ai fost primita in frumosul Ierusalim de sus;
Bucură-te, ceea ce cu bucurie ai intrat in locasurile cele nefacute de maini omenesti;
Bucură-te, imparateasa heruvimilor si a serafimilor;
Bucură-te stapana ingerilor si a arhanghelilor;
Bucură-te, mangaierea si izbavirea credinciosilor;
Bucură-te, ajutorul si sprijinirea mostenirii tale;
Bucură-te solitoarea catre Dumnezeu, pentru tot neamul crestinesc;
Bucură-te, intru tot buna si datatoarea tuturor bunatatilor;
Bucură-te, ceea ce esti plina de har, care intru Adormirea ta nu ne lasi pe noi!

Condacul 3
Puterea celui de sus a rapit din India pe Toma, care prin oarecare voire a lui Dumnezeu nu s-a intamplat la preacinstita Adormirea Maicii lui Dumnezeu sa fie de fata si a fost dus la mormantul cel primitor de viata. Deci pentru Toma, fiind desfacut mormantul plecandu-se sa o vada acolo, a cunoscut ca este inaltata la cer si crezand vedeniei sale celei din calatorie prin vazduh, a cantat: Aliluia!

Icosul 3
A inteles astfel ucenicul, ca din iconomia lui Dumnezeu i-a fost randuit sa nu se intample sa fie la inmormantarea Maicii Domnului impreuna cu ceilalti. Pentru aceea. bucurandu-se pentru Adormirea ei cea fara de moarte, a zis asa:
Bucură-te, că ai fost luată de la pământ de Fiul tău;
Bucură-te, că te-ai suit la cele înalte, spre a te îndulci de slava lui Hristos;
Bucură-te, că te-ai suit la cele de sus, înconjurată de toate căpeteniile îngerești și i-ai aruncat lui Toma omoforul tău în văzduh, ca o adeverire, spre mărturie;
Bucură-te, că ai fost purtată de heruvimi, la cele mai presus de ceruri;
Bucură-te, că ai fost înălțată cu cântare de mare cuviință prin porțile cerești, de mai marii puterilor îngerești;
Bucură-te, că ești înconjurată și fericită de toți locuitorii cerurilor;
Bucură-te, cer pământesc, care ești înălțată la locuința Celui de Sus;
Bucură-te, tronul Domnului, care ești înălțată de la pământ la Împărăția cerească;
Bucură-te, solitoarea noastră și tare sprijinire la Fiul tău;
Bucură-te, chezășia noastră către Dumnezeu, spre mântuire;
Bucură-te, împărăteasa creștinilor și ajutătoare pentru dobândirea Împărăției cerești;
Bucură-te, Maica Vieții, și, după Dumnezeu, nădejdea vieții noastre celei veșnice;
Bucură-te, ceea ce ești plină de har, care întru Adormirea ta nu ne lași pe noi !

Condacul 4
Vifor de ganduri netrebnice si necredincioase, avand in sine evreul Atonie, si vazand pe purtatorii de Dumnezeu apostoli, ducand la mormant cu mare cinste trupul cel preacurat al Maicii lui Dumnezeu, s-a pornit ca sa-l rastoarne. Dar fara de veste, odata cu orbirea, i s-au taiat si mainile, ce au ramas lipite de pat. Acela apoi, prin credinta, Mama a lui Dumnezeu te-a marturisit pe tine cantand lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 4
Auzind tainicii apostoli si singurii vazatori ai Cuvintului pe ingeri cantand inalte cantari, la inmormantarea trupului celui de Dumnezeu purtator, si vrand sa-i dea cinstea cea placuta lui Dumnezeu, s-au nevoit cu un glas a canta asa:
Bucură-te, ceea ce ai luat bunavestire, pentru mergerea ta la Imparatia Cea de Sus;
Bucură-te, ceea ce de la binevestitorul Gavriil ai primit ramura cea de bucurie a raiului;
Bucură-te, ca ai luminat multimea heruvimilor cea prea cinstita;
Bucură-te, ca ai luminat firea serafimilor cea preamarita;
Bucură-te, ceea ce ai fost de patriarhii Avraam, Isaac si Iacov mai inainte inchipuita;
Bucură-te, ceea ce ai fost de profet mai inainte vestita;
Bucură-te, ca ai infrant semetia cea rea a evreului;
Bucură-te, ca ai dat lui vindecare.
Bucură-te, ceea ce ai intors necredinta lui Atonie la credinta;
Bucură-te, ceea ce ai primit pocainta lui;
Bucură-te, ca inalti la cer pe cei ce au iubire si credinta catre tine;
Bucură-te, ca esti izbavitoarea celor ce cu credinta tare cheama numele tau in ajutor;
Bucură-te, ceea ce esti plina de har, care intru Adormirea ta nu ne lasi pe noi!

Condacul 5
Sfintii apostoli, ca niste stele conduse de Dumnezeu fiind in lume imprastiati pentru predicarea Evangheliei, rapiti au fost pe nori prin vazduh si adusi spre inmormantarea Maicii Domnului, pe care cu laude si cu cantare petrecandu-o impreuna cu ingerii cantau: Aliluia!

Icosul 5
Vazand vazatorii de Dumnezeu pe Stapanul lor, luand in maini sufletul Maicii Sale si cunoscand ca El este Domnul, s-au nevoit cu cantari sfintite a lauda pe cea binecuvantata si au cantat asa:
Bucură-te, imparateasa, care ai purtat pe Cel ce imparateste peste toate;
Bucură-te, cea ce si tu insati esti purtata de mainile Fiului tau;
Bucură-te, sceptru imparatesc, din dreapta lui Hristos;
Bucură-te, stalparea porumbitei, cea din mina lui Noe;
Bucură-te, toiagul lui Aaron, care a odraslit neputreziciunea;
Bucură-te, crinul cel nevestejit, care a inflorit nemurirea;
Bucură-te, chivotul insufletit de Dumnezeu, al dumnezeiescului parinte David;
Bucură-te, psaltire si alauta preafrumoasa, ce ai ridicat marirea profetiei;
Bucură-te, chivot insufletit, al sfinteniei Domnului;
Bucură-te, viata care ne-ai adus pe noi intru bucurie Domnului;
Bucură-te, cortul cel umbrit de heruvimi;
Bucură-te, Sfanta Sfintelor, cea graita de serafimi;
Bucură-te, ceea ce esti plina de har, care intru Adormirea ta, nu ne lasi pe noi!

Condacul 6
Apostolii, purtatori ai cuvantului lui Dumnezeu in lume, dupa ducerea Maicii Domnului la cele de sus, fiind asezati la obisnuita masa comuna si luand o parte de paine si inaltand-o in numele Domnului, deodata au vazut de sus pe imparateasa, Nascatoarea de Dumnezeu, impreuna cu ingerii purtatori de lumina si auzind-o, dandu-le lor pace de la Fiul ei si Dumnezeu, au cantat: Aliluia!

Icosul 6
Stralucit-a noua de voie Hristos, Soarele dreptatii, din preacuratele tale coapse si prin buna intelepciune a predicii apostolilor lumea s-a luminat, iar pe tine, Maica Lui din neam in neam te-a preamarit. Pentru aceasta si noi te fericim cantand tie:
Bucură-te, pururea Fecioara, ca de toate neamurile in veci esti marita;
Bucură-te prea buna si prea indurata, asupra oamenilor mare ajutatoare;
Bucură-te, ca ai implinit fagaduinta cetei ucenicilor;
Bucură-te, ca prin mijlocirea ta, dai pace lumii de la Fiul tau si Dumnezeu;
Bucură-te, privire preadorita si dulce a sfintilor;
Bucură-te, bucuria cea intru tot veselitoare, a preacuvioaselor maici si a sfintelor fecioare;
Bucură-te, ca treci peste corturile dreptilor din rai;
Bucură-te, ca indreptezi pe toti spre dumnezeiasca slava cereasca;
Bucură-te, plinirea doririi tuturor lucrurilor celor bune;
Bucură-te, inceputul mantuirii omenesti;
Bucură-te, imparateasa celor ce imparatesc, dupa Dumnezeu pe pamant;
Bucură-te, Doamna si Stapana celor ce domnesc dupa Domnul si Stapanul cerului;
Bucură-te, cea ce esti plina de har, care intru Adormirea ta nu ne lasi pe noi!

Condacul 7
Pe toti, cei ce vor sa intre cu credinta in sfanta ta biserica, Nascatoare de Dumnezeu, pururea ii miluiesti, iar pe cei ce te maresc, de toate asupririle si supararile ii izbavesti. Pentru aceea, si binecredinciosului nostru popor, care pururea te fericeste, invingere asupra potrivnicului ii daruieste si toate cele de mantuire ne da noua, care ne rugam tie, cantand:Aliluia!

Icosul 7
Aratat-a faptura noua, aratandu-Se noua Domnul, Facatorul tuturor, prin tine Nascatoare de Dumnezeu; iar tu, avand purtare de grija pentru noi, rudenia ta, care cu cinste serbam Adormirea ta, primeste sa cantam tie unele ca acestea:
Bucură-te, Maica lui Dumnezeu, cea aleasa dintre pamanteni;
Bucură-te, ceea ce esti mai presus de cele pamantesti si de cele ceresti;
Bucură-te, ca te-ai suit mai sus de heruvimi si de serafimi;
Bucură-te, ca ai adunat prin nori ceata apostolilor la inmormantarea ta;
Bucură-te, caci cu puterea lui Dumnezeu, dovedire invederata, dupa inmormantarea ta, inaintea lui Toma te-ai aratat in vazduh, cand venea pe nori;
Bucură-te, ca prin aceasta ai adeverit mutarea ta cu trupul la cer;
Bucură-te, ca ai dat lui Toma omoforul tau, ca o podoaba de incredintare a mutarii tale;
Bucură-te, ceea ce esti impodobita cu frumusetea tuturor virtutiilor;
Bucură-te, ceea ce ai primit in pantecele tau pe Fiul lui Dumnezeu spre mantuirea oamenilor;
Bucură-te, ceea ce ai inflorit ca un finic cu trupul;
Bucură-te, ca te-ai inaltat ca un cedru in slava cea cereasca;
Bucură-te, pomul vietii, cel sadit in mijlocul raiului celui de sus;
Bucură-te, corabia cea intelegatoare, ce te-ai inaltat din potopul mortii, la cele de sus;
Bucură-te, ceea ce esti plina de har, care intru Adormirea ta, nu nu lasi pe noi!

Condacul 8
Ca pe un soare intru cele de sus, stiindu-te pe tine, stapana aleasa, suita de Fiul tau inauntrul frumusetilor celor mai presus de fire si a bunatatilor celor nespuse din ceruri, fiind tinuta cu placere in mainile Lui si cu bucurie stand la dreapta lui cea incepatoare de viata, pururea cantam Lui: Aliluia!

Icosul 8
Cu totul fiind ridicata la cele ceresti, iar pe cele pamantesti nelasandu-le Maica lui Dumnezeu, de mainile Fiului tau ai fost purtata intru cele nepatrunse, la Ierusalimul cel de sus, la cetatea cea frumoasa si cu totul luminata ai intrat, de heruvimi si de toate puterile ceresti fiind inconjurata si cantandu-ti-se unele ca acestea:
Bucură-te, al carei sfant suflet se salasluieste in Sionul cel de sus si prealuminat;
Bucură-te, al carui trup nestricacios se preamareste, impreuna cu sufletul;
Bucură-te, ceea ce ai intrat in cetatea cea imparateasca a Atottiitorului;
Bucură-te, ceea ce te-ai inaltata in raiul cel frumos, sadit sus in ceruri;
Bucură-te, ceea ce te-ai mutat in cetatea impodobita cu pietre stralucitoare;
Bucură-te, ceea ce esti dusa in cetatea cea inconjurata de ostile cele preainalte;
Bucură-te, ca esti luata mai presus de ceruri de Fiul tau, cu buna cuviinta dumnezeiasca;
Bucură-te, ca esti mai cinstita decat toate mintiile cele nematerialnice ale ingerilor;
Bucură-te, ceea ce duci rugaciunea celor credinciosi, la Fiul tau si Dumnezeu;
Bucură-te, ceea ce te rogi neincetat pentru noi la scaunul fiului tau si Dumnezeu;
Bucură-te, solitoarea catre Dumnezeu, pentru mantuirea lumii;
Bucură-te, aparatoarea neamului crestinesc, daruita de Dumnezeu;
Bucură-te, ceea ce esti plina de har, care intru Adormirea ta, nu ne lasi pe noi!

Condacul 9
Toata firea ingereasca te inalta pe tine, Nascatoare de Dumnezeu, iar neamurile omenesti te maresc, ca pe o maica a lui Dumnezeu si serbeaza preacinstita Adormirea ta, imparateasa. Caci pamantenii prin tine se impreuna cu cele ceresti, iar noi intr-un glas cantam lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 9
Cuvintele inaripate ale profetilor, cele de Dumnezeu insuflate, acum le vedem implinite intru tine, Nascatoare de Dumnezeu. Caci cu adevarat, ai nascut noua pe Dumnezeu cu trup. Pentru aceea, crezand taina Cuvantului lui Dumnezeu cantam tie unele ca acestea:
Bucură-te, inceputul cel deplin al legii si al profetilor;
Bucură-te steaua lui Iacov, cea prevestita de Varlaam;
Bucură-te, patul marelui Imparat, cel vestit de Solomon;
Bucură-te, lana cea rourata de Iisus, preainchipuita de Ghedeon;
Bucură-te, rugul cel nears, mai inainte vazut de primitorul legii, Moise;
Bucură-te, munte sfant, privit de barbatul doririlor;
Bucură-te, scara cereasca, vazuta de Iacov;
Bucură-te, usa pecetluita si neumblata, mai inainte vazuta de Iezechiel;
Bucură-te, soarele locuirii lui Hristos, cel mai inainte aratat psalmistului David;
Bucură-te, taina ce s-a prezis de profeti in multe chipuri;
Bucură-te, ca intru tine s-au inchipuit cuvintele prezise, ale tuturor profetiilor;
Bucură-te, ca ai primit toata iconomia Celui de sus, pentru mantuirea lumii;
Bucură-te, ceea ce esti plina de har, care intru Adormirea ta, nu ne lasi pe noi!

Condacul 10
Vrand sa mantuiasca lumea, Domnul tuturor, din neamul pamantenilor te-a ales pe tine Maica pentru Sine. Facandu-se om pentru noi, S-a suit la cer, de unde Se pogorase si cu Sine te-a ridicat si pe tine, spre a petrece in slava cea vesnica si a Împaratiei, impreuna cu Dansul fara de sfarsit. Pentru aceea, ca un Dumnezeu, aude de la toti: Aliluia!

Icosul 10
Zid esti credinciosilor, Nascatoare de Dumnezeu, Fecioara. Si aparatoare tuturor celor ce alearga, la tine, Preacurata, caci tu te-ai mutat la ceruri, ca sa fii solitoarea cea mai de aproape, pentru toti care canta tie:
Bucură-te, cetatea marelui Imparat, asezata deasupra muntilor ceresti;
Bucură-te, zid si acoperamant, ce nu te ascunzi de la a noastra staruinta;
Bucură-te, ca ajuti pe cei credinciosi sa biruiasca uneltirile dusmanilor;
Bucură-te, ca ai infrant multimea agarenilor;
Bucură-te, pazitoarea cea neclintita a ortodocsilor;
Bucură-te, imprastierea ereticilor;
Bucură-te, ca ne esti pace si bucurie;
Bucură-te, ca ai calcat iadul cel atotpierzator;
Bucură-te, cununa aleasa a celor ce cu mintea intreaga lupta impotriva pornirilor trupului;
Bucură-te, preamarirea cea mult pretuita a nevoitorilor mucenici;
Bucură-te, solitoarea odihnei celei fericite a ostenitorilor cuviosi;
Bucură-te, datatoarea bucuriei celei vesnice a monahilor celor ce bine au vietuit;
Bucură-te, ceea ce esti plina de har, care intru Adormirea ta nu ne lasi pe noi!

Condacul 11
Toata cantarea cetelor ingeresti celor insufletite de Dumnezeu lauda Adormirea ta cea preacinstita, ceea ce esti cu totul laudata, stapana imparateasa, de Dumnezeu Nascatoare. Iar noi din inima aducem tie, care esti maica tuturor, smerita noastra rugaciune, impreuna cu ostile ceresti, cantand unuia Dumnezeu, Celui ce dupa vrednicie, te-a preamarit pe tine: Aliluia!

Icosul 11
Faclie primitoare de lumina cea adevarata te-ai aratat noua celor de pe pamant. Caci tu luminezi sufletele si le indreptezi spre cunostiinta de Dumnezeu, ale celor ce serbeaza mutarea ta cea cu totul cinstita. Pentru aceasta cantam tie unele ca acestea:
Bucură-te, faclia cea nestricata, a focului celui nematerialnic;
Bucură-te, aurora cea netrecatoare, a luminii celei neinserate;
Bucură-te, luna stralucitoare din Soarele dreptatii;
Bucură-te, lumina ce luminezi si in intuneric;
Bucură-te, faclie pusa in sfesnicul cel preainalt;
Bucură-te, izvorul vietii, cel rasarit din mormant la lumina;
Bucură-te, maica luminii, care calauzesti sufletele celor evlaviosi;
Bucură-te, Maica Dumnezeului tuturor, care mangai sufletele celor intristati;
Bucură-te ceea ce daruiesti sfarsit bun celor ce nadajduiesc spre tine;
Bucură-te, ceea ce la judecata Fiului tau gatesti credinciosilor tai mostenirea celor din dreapta Lui;
Bucură-te, preafericita, ca prin tine vom fi si noi fericiti, avandu-te pe tine ajutatoare si sprijinitoare in rugaciuni;
Bucură-te, preabinecuvantata din neam in neam, ca Domnul este cu tine, si prin tine cu noi;
Bucură-te, ceea ce esti plina de har, care intru Adormirea ta nu ne lasi pe noi!

Condacul 12
Vazand multimile ingeresti harul maririi, in slavitul Tron ceresc, daruit Maicii lui Dumnezeu celei cinstite, cu sederea de-a dreapta Fiului ei si Dumnezeu, i s-au inchinat ei Scaunele si Puterile, au inconjurat-o incepatoriile si capeteniile, i s-au plecat infricosati heruvimii, serafimii si domniile, impreuna cu arhanghelii si ingerii, care smeriti, o preamareau cantand: Aliluia!

Icosul 12
Cantand intru tot cinstita ta Adormire, laudam toti inaltarea ta la ceruri, imparateasa, Maica a lui Dumnezeu. Iar tu, sfinteste, mareste si miluieste pe toti cei ce cu dragoste te lauda asa:
Bucură-te, ceea ce ai curatit pamantul, cu pasii preacuratelor tale picioare;
Bucură-te, ceea ce ai sfintit vazduhul cu suirea ta la cer;
Bucură-te, ceea ce te-ai suit la inaltimea cereasca;
Bucură-te, ceea ce privesti toata frumusetea cea negraita;
Bucură-te, ca sezi intru slava Fiului tau si Dumnezeu;
Bucură-te, ca te bucuri in veci cu Fiul tau si Dumnezeu;
Bucură-te, frumusetea din dreapta Domnului, care infrumusetezi pe toti cei ce in ceruri te fericesc pe tine;
Bucură-te, bucuria tuturor pamantenilor care nadajduiesc spre tine;
Bucură-te, ceea ce esti imbracata in soare, care stralucesti cu harul si cu marirea toata lumea;
Bucură-te, ceea ce te-ai fagaduit a pazi si a mantui pe toti care te cheama din toata inima;
Bucură-te, Maica lui Dumnezeu, ceea ce esti mai cinstita si de Dumnezeu Nascatoare numita;
Bucură-te, care de la rasarit si pana la apus, esti preamarita de toti credinciosii ortodocsi;
Bucură-te, ceea ce esti plina de har, care intru Adormirea ta nu ne lasi pe noi!

Condacul 13 (se zice de trei ori)
O Maica prealaudata a Imparatului cerului si a pamantului, a lui Hristos Dumnezeul nostru, Celui nemuritor, Care vietuieste si dupa moarte, primeste de la noi, la cinstita Adormirea ta, aceasta rugaciune de acum si in viata aceasta si, la vremea mortii noastre, scapa-ne de toata nenorocirea si chinul; si Împaratiei celei ceresti ne invredniceste, imparateasa, pe noi cei care cantam lui Dumnezeu : Aliluia!

Apoi care se zice
Icosul 1
Ingerul intai statator, din cer a fost trimis, sa spuna Nascatoarei de Dumnezeu, mutarea ei la cer, fara de grija si mai inainte sa vesteasca venirea la ea a Fiului lui Dumnezeu. Si luminat stralucind inaintea ei stand, a zis asa:
Bucură-te, preavesela Maica a Imparatului;
Bucură-te, Maica lui Dumnezeu, imparateasa cerului si a pamantului;
Bucură-te, preamarita, ca vine cu slava la tine Fiul lui Dumnezeu sa te ia la cer;
Bucură-te, ceea ce esti preamarita, prin vestirea ducerii tale catre Fiul tau si Dumnezeu;
Bucură-te, cea aleasa de Dumnezeu din toate neamurile;
Bucură-te, sfanta incapere a Cuvantului lui Dumnezeu;
Bucură-te, plinirea vestirii profetilor;
Bucură-te, preacinstita cununa a apostolilor;
Bucură-te, podoaba si stapanirea ocarmuitorilor;
Bucură-te, infrumusetarea arhiereilor si podoaba preotilor;
Bucură-te, povatuitoarea monahiilor, celor inteleptite de Dumnezeu, catre Împaratia cea de sus;
Bucură-te, ceea ce deschizi usile raiului neamului crestinesc, celor care pururea te fericesc pe tine;

Condacul 1
Celei alese dintre toate neamurile, Maicii lui Dumnezeu, Imparatesei, celei ce te sui de la pamant la cer, cantare cu cucernicie, pentru preacinstita ta Adormire, aducem tie Nascatoare de Dumnezeu. Iar tu, ca ceea ce ai biruinta peste moarte, de toate intamplarile aducatoare de moarte ne pazeste pe noi, ca sa-ti cantam tie: Bucura-te, ceea ce esti plina de har, care intru Adormirea ta, nu ne lasi pe noi!

Rugăciune către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu
Preasfântă stăpână, de Dumnezeu Născătoare, depărtează de la noi, păcătoșii și nevrednicii robii tăi, trândăvirea, uitarea, nerecunoștiința, lenevirea și toate gândurile cele rele și viclene, urâte și defăimătoare. Alungă-le de la inimile noastre cele ticăloase și de la sufletele noastre cele întinate și de la mintea noastră cea întunecată . Stinge văpaia patimilor noastre și ne ajută că neputincioși sântem. Ferește-ne de aducerile aminte, de deprinderile cele viclene și de toate faptele cele rele, din noapte și din zi și ne izbăvește de ele. Că prebinecuvântat și preamărit este numele tău cel sfânt, în cer și pe pământ, în vecii vecilor. Amin .

↓