Acatistul Sfintei Marei Muceniţe Eufimia

Acatistul Sfintei Marei Muceniţe Eufimia 11iulie

Rugăciunile începătoare, obligatorii:
În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin
Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!
Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le plineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele nostre, Stăpâne, iartă fărădelegile noastre; Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.
Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Tatăl nostru, Carele eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi. Şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor nostri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean. Ca a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava, acum si pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul!
Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, ale Sfinţilor Părinţilor noştri şi ale tuturor Sfinţilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Amin.

Condac 1
Ca un crin într-o grădină aleasă, aşa tu Sfântă muceniţă a lui Hristos Eufimia, te-ai aflat în ceata credincioşilor, care slujeau Domnului. Iar tu ai fost gata cu dragoste pentru mărturisirea lui Dumnezeu şi pentru viaţa veşnică. Noi văzând virtutea ta cea sfântă, îndelunga ta răbdare, îţi cântăm cu dragoste:
Bucură-te, Sfântă Eufimia, mare muceniţă a lui Hristos!

Icos1
Atunci au înconjurat păgânii casa unde erai împreună cu ceilalţi la rugăciune. Te-au luat pe tine, mieluşiţa lui Hristos frumoasă şi cu desfătări lumeşti te măguleau. Dar tu n-ai lăsat credinţa nici pe Domnul, ci toate le-ai urât şi munci ai primit. Pentru care noi îţi cântăm cu drag :
Bucură-te , crin nevestejit
Bucură-te, izvor limpede aurit
Bucură-te, măiastră pasăre călătoare
Bucură-te, ceea ce te-a luminat veşnicul soare;
Bucură-te, mireasa lui Hristos cea neînfricată;
Bucură-te, care ai stat între păgâni la judecată;
Bucură-te, căci ei cu momeli te amăgeau;
Bucură-te, că frumuseţea ta o lăudau;
Bucură-te, ceea ce pe tirani ai înfruntat;
Bucură-te ceea ce de Hristos nu te-ai lepădat;
Bucură-te , ceea ce nu ai căzut pradă la înşelăciune;
Bucură-te, ceea ce nu ai crezut a păgânilor amăgire;
Bucură-te, Sfântă Eufimia, mare muceniţă a lui Hristos !

Condac2
Nemaivoind ucigaşul tiran nimic să mai asculte, a poruncit să te muncească şi pe roata cu dinţi de fier să te lege, pe care ai fost strâns ţintuită. Şi muncitorii au început a învârti roata şi chinuindu-te amar, tu cu mare fierbinţeala te rugai Domnului; îndată la rugaciunea ta cea puternică roata s-a oprit, muncitorii s-au îngrozit, iar tu cântai lui Dumnezeu: Aliluia!

Icos 2
Atunci a venit îngerul Domnului şi de pe roată te-a coborât, de rane te-a tămăduit şi lui Hristos ai mulţumit cu bucurie; iar noi te lăudăm pe tine muceniţa lui Hristos aşa:
Bucură-te, ceea ce ai biruit mânia tiranului ighemon;
Bucură-te,căci te-a întărit al nostru Domn;
Bucură-te, ceea ce ai primit dureri cu multă bucurie;
Bucură-te, ceea ce ai primit muncile cele grele pentru veşnicie;
Bucură-te, că de roată nu te-ai spăimântat ;
Bucură-te, că pentru Domnul sângele ţi-ai vărsat;
Bucură-te, că la Domnul cu rugăciune ai strigat;
Bucură-te, că în ceasul muncilor nu te-a uitat;
Bucură-te, că te-a umplut de multă bucurie;
Bucură-te, că a trimis la tine un înger spre a ta veselie;
Bucură-te, că de pe roata chinurilor te-a luat;
Bucură-te, Sfânta Eufimia, mare muceniţă a lui Hristos!

Condac 3
Mânia tiranului s-a aprins asupra ta, Eufimie, mult lăudată, că a poruncit la alţi doi chinuitori şi mai cumpliţi şi fără de milă ca să te arunce într-un cuptor cu foc încins, dar tu cu mare glas preamăreai pe Dumnezeu, cântând: Aliluia!

Icos 3
Atunci, Sfântă muceniţă, în mijlocul focului, ai cântat cântarea celor trei tineri din Babilon şi îndată asprimea focului a încetat şi o rouă cerească a căzut peste tine. Atunci, tu, Eufimie, lăudai pe Dumnezeu, şi ai ieşit sănătoasă şi biruitoare ; iar noi văzând minune ca aceasta, te lăudăm:
Bucură-te, că mânia ighemonului asupra ta mai tare s-a pornit
Bucură-te, că într-un cuptor cu foc să te arunce a voit;
Bucură-te, că sunetul focului nu te-a înspăimântat;
Bucură-te , că fără de frică în el ai intrat;
Bucură-te, că săltai de bucucrie în foc intrând;
Bucură-te, că lăudai pe Dumnezeu cel sfânt;
Bucură-te , că din nou Domnul te-a ascultat;
Bucură-te , că din slava cerului la tine a privit;
Bucură-te , că a văzut nevoinţa cea mare;
Bucură-te, că ţi-a trimis din cer răcorire;
Bucură-te, că focul îndată s-a stins;
Bucură-te, că tu din cuptor sănătoasă ai ieşit;
Bucură-te, Sfântă Eufimia, mare muceniţă a lui Hristos!

Condac 4
Văzând aceasta ighemonul s-a umplut de mânie şi de ruşine şi nemaiştiind ce să mai facă, te-a aruncat în temniţă, până ce va socoti cu ce muncă să te mai muncească. Şi scoţându-te iar la înfăţişare înaintea lui şi căutând din nou să te înduplece spre a te închina la idoli, dar n-a putut. Atunci a poruncit să te spânzure pe lemn şi trupul cu unghii de fier să ţi-l strujească. Dar tu, Eufimie, răbdătoarea lui Hristos, cu bucurie primeai toate suferinţele, şi în această muncă cântai: Aliluia !

Icos 4
Muncindu-te cumplit, dar si după această chinuire te-ai arătat sănătoasă cu darul lui Dumnezeu, muceniţă. Văzând tiranul aceasta, într-o groapă adâncă cu jivini otrăvitoare te-a aruncat, dar tu rugându-te lui Dumnezeu, acelea nu s-au atins de tine, ci se cucereau şi-ţi slujeau. Iar noi văzând această minune, te lăudam, aşa:
Bucură-te, Eufimie, mireasa lui Hristos, cea biruitoare;
Bucură-te, că lumina Domnului te-a strălucit ca un soare
Bucură-te, că în groapa cu jivini ai cântat;
Bucura-te, că rugându-te lui Dumnezeu, El te-a scăpat;
Bucură-te, că nicio jivină de tine nu s-a atins;
Bucură-te, că de tine toate s-au sfiit;
Bucură-te , căci ca pe Daniil, Dumnezeu te-a izbăvit ;
Bucură-te , că atunci tu cu mare glas ai muţumit ;
Bucură-te, că văzând creştinii s-au minunat;
Bucură-te, că pe Dumnezeu cu mare glas au lăudat;
Bucură-te , că ighemonul văzând, s-a spăimântat ;
Bucură-te , că el altă muncă a căutat ca un turbat ;
Bucură-te , Sfântă Eufimia mare muceniţă a lui Hristos !

Condac 5
Cugetând sălbaticul ighemon cu cruzime altă muncă, a poruncit ca o altă groapă să sape într-un loc tăinuit, şi s-o umple cu ţepuşe şi cu săbii aşezate cu vârfurile în sus, iar peste ele au aşternut puţine paie. Atunci te-a pus pe tine muceniţă Eufimia să treci pe acolo, dar tu ca o pasăre peste cursă ai trecut şi pe Domnul ai slăvit în inima ta, cântând: Aliluia !

Icos 5
Antipatul, văzând că nici aşa nu a putut să ucidă pe mieluşiţa Domnului, şi-a făcut chip blând şi din nou a început pe tine să te amăgească dar n-a sporit
nimic, că ai râs de dânsul şi l-ai defăimat. Atunci a poruncit tiranul ca, cu toiege noduroase să te bată cumplit, şi cu fierăstrăul să te taie şi-ntr-o tigaie să te ardă. Dar toate aceste munci le-ai biruit cu darul lui Hristos. Pentru aceasta noi te lăudăm cu cinste aşa:
Bucură-te, ceea ce ai trecut peste suliţe şi ţepuşe, biruitoare;
Bucură-te, că nu s-a atins de sfintele tale picioare;
Bucură-te, că şi acum tiran foarte s-a spăimântat;
Bucură-te, că şi alte munci pentru tine a căutat;
Bucură-te, că din nou te-a chemat la judecată;
Bucură-te, căci cu alte munci ai fost ameninţată;
Bucură-te, că ai buruit a lui copilărească amăgire;
Bucură-te, că atunci ţi-ai iscodit altă muncire;
Bucură-te,ceea ce ai suferit bătăile cu toiege şi cu vine;
Bucură-te, că a poruncit ca să te lege cu asprime;
Bucură-te , căci cu fierăstrăul te-au tăiat;
Bucură-te , că în foc te-a aruncat pe o tigaie;
Bucură-te , Sfânta Eufimia , mare muceniţă a lui Hristos !

Condac 6
Nemai având tiranul ce să-ţi mai facă, s-a gândit să dea drumul la fiare sălbatice peste tine, şi să te rupă şi să te strivească. Iar tu cu mare glas te rugai lui Dumnezeu, ca să te cheme la El, în odihna Sa, şi cântai cu mult dor: Aliluia!

Icos 6
Şi aşa rugându-te Domnului, păgânii au dat drumul asupra ta la lei şi urşi groaznici; dar fiarele s-au apropiat de tine cu sfială şi-ţi lingeau picioarele cu supunere. Atunci, din rânduiala dumnezeiască, o ursoaică s-a apropiat de tine şi ţi-a făcut o mică rană la un picior, de unde a curs sânge şi un glas s-a auzit, chemându-te la viaţa de veci. Iar noi văzând sfârşitul tău cel mucenicesc te lăudăm aşa:
Bucură-te, că tiranul nu a mai ştiut cum să te mai muncească;
Bucură-te, că nu a putut să te mai amagească;
Bucură-te, că atunci a dat porunca asupra ta ca să te ucidă;
Bucură-te, că a voit să termine cu viaţa ta cea sfântă;
Bucură-te, că a dat asupra ta drumul la fiare îngrozitoare;
Bucură-te, că ele au pornit asupra ta cu furie mare;
Bucură-te , că la tine când au ajuns s-au supus ;
Bucură-te , că s-au îmblânzit şi picioarele ţi le-au lins ;
Bucură-te, că tu atunci te rugai neîncetând;
Bucură-te, că te rugai Mirelui tău ca să te ia la El;
Bucură-te, că a fost rândiut de pronia dumnezeiască ca o fiară să te rănească;
Bucură-te, Sfânta Eufimia, mare muceniţă a lui Hristos !

Condac 7
Atunci a fost sfârşitul tău cel mucenicesc Eufimie, pe care l-ai dorit; că pentru Mirele tău cel ceresc să-ţi aduci jertfa de mare preţ al tău sânge, precum şi viaţa şi fecioaria neprihănită. Iar dragostea ce ai avut-o către Dumnezeu nu a fost zdruncinată de păgâni, căci în grele suferinţe, ai ştiut a călca capul şarpelui cel mult maestru în răutăţi şi cântai cu multă dragoste: Aliluia !

Icos 7
Cu multă înţelepciune şi răbdare Sfânta Eufimia ai biruit toate muncile care au fost aduse asupra ta de necuraţii păgâni şi amăgirile cele cu multă isteţime ale ighemonului ai ştiut la timp potrivit a le defaima. Pentru acesta noi te lăudăm cu multă dragoste aşa:
Bucură-te , Eufimie, înţeleaptă fecioară;
Bucură-te, martira Domnului cea prea frumoasă;
Bucură-te,diamant nezdrobit;
Bucură-te, ceea ce fierul ai biruit;
Bucură-te, ceea ce ai fost mai tare ca focul cel mare;
Bucură-te, că l-ai oprit cu rugăciunea ta cea tare;
Bucură-te, că şi roata cea cumplită o ai oprit;
Bucură-te, că trupul tău a rămas nerănit;
Bucură-te, că şi tigaia cea arzătoare nu te-a vătămat;
Bucură-te, fecioară multă înţelepciune;
Bucură-te, ceea ce ai biruit a şarpelui înşelăciune;
Bucură-te, Sfânta Eufimia, mare muceniţă a lui Hristos;

Condac 8
Sfintele tale moaşte cele cercate prin grele munci şi suferinţe, ca aurul cel lămurit în foc de şapte ori, au fost puse în biserica de la Bosfor, unde multe minuni făceau prin sângele care curgea din ele. Iar noi văzând minunile tale Sfânta Eufimia, cântăm lui Dumnezeu: Aliluia !

Icos 8
Miruri aromate miroseşti izvorând din sfintele tale moaşte Eufimie şi bolile celor neputincioşi tămăduieşti şi toţi care aleargă la tine, se izbăvesc de multe rele. Pentru aceasta noi te lăudăm:
Bucură-te, muceniţa cea mult cercată;
Bucură-te, căci ca şi aurul în foc ai fost curăţată;
Bucură-te, piatră de mult preţ strălucitoare;
Bucură-te, fecioară frumoasă plină de înduioşare ;
Bucură-te, a frumoşilor îngeri veselire;
Bucură-te, ceea ce ne dai nouă multă bucurie;
Bucură-te , că neputinţele le vindeci prin sângele tău ;
Bucură-te , ceea ce ne scapi pe noi de cursele celui rău ;
Bucură-te, izvorâtoare de mir plin de vindecare;
Bucură-te , ceea ce ne aduci nouă în boli vindecare;
Bucură-te , martira lui Hristos cea înfrumuseţată;
Bucură-te, care în cer de Domnul eşti încununată;
Bucură-te, Sfânta Eufimia ,mare muceniţă a lui Hristos ;

Condac 9
Mult era Biserica Domnului înviforată de vânturile eresurilor celor potrivnici; pentru aceasta s-au adunat în Biserică, din ţinutul Calcedonului pentru a scoate la lumină şi la viaţa curată la limanul liniştii, sfinţenia Bisericii şi a creştinilor, şi pentru a alunga norii cei întunecoşi care întunecau cerul cel senin al creştinătăţii şi pentru a cânta lui Dumnezeu: Aliluia!

Icos 9
Atunci Sfinţitul Anatolie şi celilalţi Părinţi ai Bisericii drept măritoare au scris mărturisirea credinţei într-o carte, precum şi ereticii, cei în mare număr în altă carte au adus a lor mărturisire pecetluită. Atunci le-au pus pe pieptul Sfintei Eufimia şi rugându-se trei zile cu post, s-au dus la mormânt şi au văzut scrisoarea dreptmăritorilor creştini în dreapta Sfintei iar pe a ereticilor aruncată la picioarele ei. Noi văzând o minune ca aceasta, lăudăm pe muceniţa Domnului:
Bucură-te , ceea ce credinţă dreptmăritoare o păzeşti;
Bucură-te , că de viforul cel puternic o izbăveşti;
Bucură-te , limanul creştinilor şi a lor icoană de lumină;
Bucură-te , ceea ce aperi turma cea creştină;
Bucură-te , ceea ce mărturisirea cea adevarată o ai dovedit;
Bucură-te , care reaua credinţă a ereticilor o ai izgonit ;
Bucură-te , pecetea cea sfântă a credinţei dreptslăvitoare;
Bucură-te , întoarecerea cu ruşine a păgânătăţii;
Bucură-te , că i-ai biruit cu tărie mare;
Bucură-te , că s-au întors zdrobiţi de a ta tărie dumnezeiască când au vrut mormântul să-l mistuiască;
Bucură-te, Eufimie puternică şi răbdătoare;
Bucură-te, a păgânilor izgonitoare;
Bucură-te, Sfânta Eufimia , mare muceniţă a lui Hristos !

Condac 10
Cu slobozirea lui Dumnezeu, perşii năvălind în Calcedon şi intrând în sfânta biserică ta, au îndrăznit a deschide mormântul tău, dar tu nevrând a fi luată de necredincioşii perşi, nu ai lăsat să se atingă de el şi nici nu au putut să-i facă vreun rau, cu puterea lui Dumnezeu de aceea noi strigăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icos 10
După aceasta în timpul cel rău al împăratului Eraclie, a fost cu voia lui Dumnezeu mare năvălirea Perşilor, care au intrat în biserică la marea muceniţă Eufimia şi au răpit toate odoarele sfinte. Şi ajungând la mormântul unde erau sfintele moaşte au încercat dar nu au putut deschide; atunci au strâns multe lemne, ca un stog şi le-au dat foc crezând că se vor topi marmura şi îmbrăcămintea dar mormântul a rămas nevătămat. Văzând aceasta păgânii au plecat ruşinaţi. Iar noi cântăm laude muceniţei Domnului aşa:
Bucură-te, Eufimie, mare muceniţă a lui Hristos care îndoiala lui Mavrichie o ai îndreptat
Bucură-te, ca i-ai arătat al tau sânge şi mir minunat;
Bucură-te, că pe el la pocăinţă l-ai adus;
Bucură-te, că nu l-ai lăsat de înşelăciune răpus;
Bucură-te, tare biruitoare împotriva răului şi înşelăciunii;
Bucură-te, că tiranul nu a mai ştiut cum să te mai muncească;
Bucură-te , că nu a putut să te mai amăgească;
Bucură-te , pecetea cea sfântă a creştinătăţii;
Bucură-te, că pe păgâni i-ai buruit cu tărie mare;
Bucură-te, că păgânii mormântul n-au putut să ţi-l jefuiască;
Bucură-te, Sfânta Eufimia, mare muceniţă a lui Hristos!

Condac 11
Răul şi blestematul Leon Isaurul când a venit la împăraţie, a început a huli şi a prigoni credinţa cea adevărată, a îndrăznit de a luat sfintele tale moaşte Eufimie şi în locul lor a adus altele ale unui om păcătos (mort) şi puturoase, vrând ca să ruşineze credinţa cea drept măritoare, pustiind biserica ta cea luminată făcând cuptoare de fierărie întrânsa. Şi multă necinste şi ruşine a adus blestematul acela de împărat necurat. Iar creştinii cu multă răbdare, tânguire şi durere cântau lui Dumnezeu: Aliluia !

Icos 11
Atunci preacinstitele tale moaşte le-au aruncat în mare, însă din rânduiala lui Dumnezeu a dat peste ele o corabie şi văzându-le plutind pe valuri şi căutând corăbierii şi văzând că sunt moaşte sfinte s-au bucurat de această preţioasă comoară însă nu cunoşteau ale cui sunt; dar prin descoperire dumnezeiască li s-a arătat că sunt ale marii muceniţe Eufimia, căreia i-au cântat cu dragoste:
Bucură-te , Eufimie, că şi asupra moaştelor tale vrăjmaşul a început lupta,
Bucură-te , că nimeni nu a putut să-ţi ia biruinţa ;
Bucură-te , că ale tale moaşte au fost aruncate în mare ca să se piardă;
Bucură-te , că prin aceasta s-a întărit credinţa noastră;
Bucură-te , fecioară de Dumnezeu slăvită;
Bucură-te , că racla ta de corabieri a fost găsită;
Bucură-te , că Dumnezeu a rânduit ca să te găsească şi sfintele tale moaşte să le ocrotească;
Bucură-te , lui Serghie şi Serghon te-ai arătat ;
Bucură-te ,că pe ei să-ţi ia moaştele tale nu i-ai lăsat;
Bucură-te , că şi după mutarea ta multă prigoană ai suferit;
Bucură-te, că până la sfârşit tot tu ai biruit;
Bucură-te, Sfânta Eufimia , mare muceniţă a lui Hristos !

Condac12
Dar Bunul Dumnezeu a adus pieirea necuraţilor păgâni care pentru păcatele oamenilor le-a dat puterea sa domnească. Şi venind timpul de bună linişte asupra Bisericii lui Hristos, căci a venit la împărăţie Irina cea iubitoare de Dumnezeu, a găsit sub ţărâna în ostrovul Lemnos, sfintele tale moaşte muceniţa Eufimia şi au slăvit pe Dumnezeu cântând: Aliluia!

Icos 12
Atunci împreună cu Sfântul Tarasie, patriarhul Constantinopolului, au pornit mulţi bărbaţi cu rânduială împăratească şi s-au dus la ostrovul Lemnos şi au ridicat cu multă nevoinţă sfintele tale moaşte Eufimie şi le-au adus în acel loc şi mormânt, în cinstitul lăcaş de mai înainte. Noi, văzând o biruinţă ca aceasta, care a adus-o Dumnezeu pentru mărirea ta Eufimie, asupra vrăjmaşilor, care cu sunet au pierit, laudă aducem cu bucurie şi cu dragoste aşa:
Bucură-te , Eufimie că vrăjmaşii tăi cu sunet au pierit;
Bucură-te , că frumoase vremi asupra Bisericii au venit;
Bucură-te , că Pronia dumnezeiască a adus birunţă asupra vrăjmaşilor şi celor de rea credinţă;
Bucură-te , că ale tale sfinte moaşte le-a descoperit;
Bucură-te , că iubitoarea de Hristos, Irina le-a găsit;
Bucură-te , că în ostrovul Lemnos au stat multă vreme până ce Domnul a vrut iarăşi să te cheme;
Bucură-te , că ai fost din nou aşezată în sfântul tău lăcaş, după ce Dumnezeu l-a curăţit de vrăjmaşi;
Bucură-te , Eufimie, purtătoare de biruintă;
Bucură-te , şi întăreşte şi a noastră credinţă;
Bucură-te, Sfânta Eufimia , mare muceniţă a lui Hristos !

Condac13 (de 3 ori).
O , Sfânta mare muceniţă a lui Hristos Eufimie, primeşte de la noi cântarea de laudă, şi te roagă pentru noi lui Dumnezeu şi apără Sfânta Biserică drept măritoare care este înconjurată de eresurile vremurilor de acum. Şi toate limbile cele ascuţite ale vrăjmaşilor celor vicleni şi toată izgonirea cea amară o risipeşte. Aşează-ne pe noi în stătornicia credinţei cu mijlocirile tale ca să nu ne mai clătinăm de orice suflare a vrăjmaşilor văzuţi şi nevăzuţi ca să cântăm ţie: Aliluia

Apoi icos 1 şi condac 1.
Rugăciune
O, mare muceniţă a lui Hristos, Eufimie, către tine ridicăm această rugăciune, tu care ai mărturisit pe Hristos în mari chinuri şi suferinţe. Roata cea cumplită o ai oprit, groapa tăinuită cu suliţe o ai trecut, focul cel năpraznic l-ai stins şi din toate chinurile biruitoare ai ieşit; tigaia cea arzătoare o ai răcorit şi unghiile cele de fier le-ai slăbit, temniţa ai luminat-o şi fiarele cele cumplite le-ai îmblânzit.
Pentru aceasta şi noi cei de pe urmă slabi în credinţă şi păcătoşi te rugăm ca să ne ajuţi nouă ca să biruim pe vrăjmaşii noştri cei văzuţi şi cei nevăzuţi.
Dă-ne nouă putere ca să putem opri roata ispitelor care se roteşte neîncetat, ajută-ne ca să putem scăpa din groapa păcatelor şi din suliţele cele ucigătoare ale vrăjmaşilor şi de săbiile lor cele înveninate. Dă-ne biruinţa asupra patimilor şi răcoreşte inimile noastre de văpaia cea arzătoare a poftelor necurate.
Izbăveşte-ne pe noi cu ale tale rugăciuni din temniţa păcatelor şi ne izbăveşte fiarele cele nevăzute. Dă-ne noua curajul tău ca să mărturisim pe Dumnezeu în faţa celor necredincioşi.
Întăreşte şi ocroteşte pe presfinţitul cler al Bisericii lui Hristos şi îl luminează şi îl dă lui biruinţa asupra eresurilor celor de multe feluri.
Intăreşte, apară, ocroteşte ţara noastră de năvălirea oricărui duşman care ar căuta să se răscoale cu viclenie să o cotropească.
Aşa, mare muceniţa Eufimie, fii mijlocitoare pentru noi la Dumnezeu, fă-ne parte de viaţa cea veşnica prin Iisus Hristos, Dumnezeul nostru, şi adu-ţi aminte de noi care facem a ta pomenire, acum şi în vecii vecilor. Amin.

↓