Acatistul Sfintelor Patimi

Acatistul Sfintelor Patimi ale Domnului nostru Iisus Hristos

Condacul 1
Apărătorul cel mare și Domn al cerului și al pământului, pe Tine, Împăratul cel nemuritor, văzându-te răstignit pe Cruce, făptura toată s-a schimbat, Cerul s-a înspăimântat, temeliile pământului s-au clătinat. Iar noi, nevrednicii, închinăciune de mulțumire aducând patimilor Tale pentru noi, cu tâlharul strigăm Ție: Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, pomenește-ne întru Împărăția Ta ! Iisuse, Cel ce Te-ai răstignit pentru noi, mântuiește-ne !

Icosul 1
Dumnezeu fiind, pentru mine om Te-ai făcut și pe mine, omul cel omorât de păcate, cu Trupul și Sângele Tău cel făcător de viață, m-ai înviat. Drept aceea Ție, Căruia ne-ai arătat atâta dragoste, cu mulțumire strigăm :
Iisuse, Dumnezeule, dragostea cea mai înainte de veci, Cel ce pentru neamul pământesc ai binevoit a pătimi;
Iisuse, Cel ce trup ca al nostru ai luat și cu moartea Ta stăpânirea morții ai stricat;
Iisuse, Cel ce cu rănile Tale lumea ai răscumpărat;
Iisuse, Mântuitorule, întărește-ne în ispite;
Iisuse, Cel ce ai biruit puterile întunericului, luminează-ne;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, pomenește-ne întru Împărăția Ta!
Iisuse, Cel ce Te-ai răstignit pentru noi, miluiește-ne!

Condacul 2 :
Văzându-te pe Tine Îngerul în grădina Ghetsimani, în rugăciuni nevoindu-Te până la sudoare de sânge, stând înaintea Ta, Te întărea, când Te îngreunau ca o sarcină păcatele noastre. Căci Tu, pe Adam ridicându-l, l-ai adus înaintea Tatălui, plecându-ți genunchii și rugându-te. Pentru aceasta cu smerenie, cu credință și cu dragoste Îți cântăm Ție: Aliluia !

Icosul 2
Înțelegerea cea neînțeleasă a patimii Tale celei de voie n-au înțeles-o iudeii. Pentru aceea, când te căutau pe Tine noaptea cu făclii, le-ai zis lor: “Eu sunt”, iar ei, deși au căzut la pamânt, după aceea Te-au dus legat la judecată. Dar noi, căzând cu umilință și cu dragoste, strigăm Ție:
Iisuse, Cel ce ești Lumina lumii, ai fost urât de toată lumea cea vicleană;
Iisuse, Cel ce locuiești întru lumina cea neapropiată, ai fost prins de stăpânitorii întunericului;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce ești fără de moarte, de fiul pierzării ai fost dat la moarte;
Iisuse, Cel ce dăruiești tuturor în dar, ai fost vândut pentru treizeci de arginți;
Iisuse, Cel fără de vicleșug, de vânzătorul Iuda cu vicleșug ai fost sărutat;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, pomenește-mă întru Împărăția Ta!
Iisuse, Cel ce Te-ai răstignit pentru noi, miluiește-ne!

Condacul 3
Cu puterea dumnezeirii Tale ai arătat dinainte lepădarea cea de trei ori a ucenicului Tău. Dar el, deși s-a lepădat de Tine cu jurământ, după aceea, când Te-a văzut în casa Arhiereului pe Tine, Domnul și Învățătorul lui, a plâns cu amar. Caută dar și spre mine, Doamne și inima mea cea împietrită umple-o de dragostea Ta, iar ochilor mei dă-le lacrimi de pocăință, ca să-mi spăl păcatele mele, strigând către tine: Aliluia!

Icosul 3
Având cu adevărat stăpânire ca un Arhiereu în veac, dupa rânduiala lui Melhisedec, ai stat înaintea arhiereului Caiafa cel fără de lege, Tu Cel ce ești Domnul și Stăpânul tuturor, primint să fii chinuit de cei pe care Însuți i-ai zidit; pentru aceasta primește acum de la noi această rugăciune:
Iisuse, Cel ce ești dorirea tuturor, dacă, pentru frica, Apostolul Petru de Tine s-a lepădat, nu mă lepăda pe mine, păcătosul, ci mă mântuiește;
Iisuse, ajută-mă să nu mă lepăd de Tine;
Iisuse, Cel ce ești fără de preț, dar cu preț ai fost vândut, scapă-mă și pe mine de vrăjmași;
Iisuse, Arhiereule, Cel ce în Sfânta Sfintelor ai intrat, curățește-mă și pe mine cu sfânt Sângele Tău de toate întinăciunile trupești și sufletești;
Iisuse, Cel ce ai fost legat, dar singur ai puterea de a lega și dezlega, dezleagă păcatele mele cele multe;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, pomenește-mă întru Împărăția Ta!
Iisuse, Cel ce Te-ai răstignit pentru noi, miluiește-ne!

Condacul 4
Iudeii, cu viforul uciderii lui Hristos suflând și glasul tatălui minciunii ascultând, al diavolului cel ucigător de oameni, Te-au lepădat pe Tine, Cel ce ești Calea, Adevărul și Viața cea adevărată. Iar noi pe Tine, Hristoase, puterea lui Dumnezeu în care sunt tăinuite toate vistieriile înțelepciunii, mărturisindu-te, strigăm către Tine: Aliluia!

Icosul 4
Auzind Pilat blândețea graiurilor Tale, Te-a dat ca pe un vrednic de moarte spre răstignire, deși singur a mărturisit că nici o vină n-a aflat întru Tine. Mâinile și-a spălat, însă mâna și-a întinat-o, iar noi minunându-ne de taina Patimirii Tale celei de voie, cu umilință strigăm către Tine:
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu și al Fecioarei, muncit ai fost de fii celor fără de lege;
Iisuse, Cel ce îmbraci cu podoaba cerul și pământul, gol ai fost și batjocorit;
Iisuse, Cel ce speli rănile păcatelor, rănit ai fost;
Iisuse, Împăratul tuturor, în loc de dragoste și mulțumire, chinuri aspre de la fii lui Israil ai primit;
Iisuse, Cel ce pentru noi ai fost chinuit și batjocorit și rănit, tămăduiește rănile sufletelor și trupurilor noastre;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, pomenește-ne în Împărăția Ta!
Iisuse, Cel ce Te-ai răstignit pentru noi, miluiește-ne!

Condacul 5
Cu sângele rănilor Tale Te-ai îmbrăcat, Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină. Știu cu Proorocul, știu cu adevărat pentru ce sunt rosite hainele Tale; eu, Doamne, cu păcatele mele Te-am rănit pe Tine; încă Ție, Celui ce ai fost rănit pentru mine, Îți strig cu credință: Aliluia!

Icosul 5
Văzându-Te pe Tine cu duhul mai-înainte-grăitorul-de-Dumnezeu Isaia, plin de răni și fără de cinste, înspăimântat fiind a strigat: “Văzutu-L-am pe El și nu avea chip, nici frumusețe”. Iar noi, privindu-Te răstignit pe cruce, cu credință strigăm:
Iisuse, Cel ce pentru noi necinste ai răbdat, cu slava și cu cinste L-ai încununat pe om;
Iisuse, Cel ce pălmuit ai fost pe față, spre a Cărui față Îngerii a căuta nu pot;
Iisuse, Care cu trestia ai fost bătut peste cap, pleacă-mi spre smerenie capul meu;
Iisuse, Cel ce ochii cei prealuminoși cu sânge i-ai avut întunecați, întoarce ochii mei ca să nu vadă deșertăciunile lumii;
Iisuse, Care ai fost bătut și cu toate mădularele dureri ai suferit, fă-mă întreg și sănătos;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, pomenește-ne în Împărăția Ta!
Iisuse, Cel ce Te-ai răstignit pentru noi, miluiește-ne!

Condacul 6
Propovăduitor al nevoinței Tale s-a arătat Pilat, arătând poporului că nimic vrednic de moarte nu se află întru Tine, dar iudeii ca niște fiare sălbatice, văzând sângele Tău, scrâșneau din dinți strigând: “Răstignește-L”, iar noi, sărutând preacuratele Tale răni, cântăm: Aliluia!

Icosul 6
Strălucit-ai la arătare spre mirarea îngerilor și a oamenilor. Pilat pentru Tine a grăit “Iată Omul!”. Veniți dar cu totii, să ne închinăm Domnului Iisus, Celui ce pentru noi a fost batjocorit, si sa-I strigam:
Iisuse, Facatorul si Judecatorul tuturor, Tu Te-ai lasat judecat si chinuit de cei ce prin Tine s-au zidit;
Iisuse, datatorul intelepciunii, celor fara de minte raspuns nu ai dat;
Iisuse, Cel ce tamaduiesti pe cei bolnavi de pacate, da-mi alinare prin pocainta;
Iisuse, Pastorul cel Bun, Cel ce ai fost batjocorit de demoni, umple inima mea de dragostea Ta;
Iisuse, primeste-ma in ceata alesilor Tai;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, pomeneste-ne in Imparatia Ta!
Iisuse, Cel ce Te-ai rastignit pentru noi, miluieste-ne!

Condacul 7
vrand sa izbavesti pe om din robia vrasmasului, Te-ai smerit pe Tine inaintea vrasmasilor Tai, Iisuse, si ca un miel fara de glas, spre junghiere ai fost adus, rani pretutindeni rabdand, ca intru totul sa-l vindeci pe omul care Iti canta: Aliluia!

Icosul 7

Indelunga rabdare ai avut cand ostasii Te batjocoreau, dupa porunca judecatorului nedrept, cu rani cumplite chinuind trupul Tau, care s-a umplut in intregime de sange; pentru aceasta cu lacrimi de umilinta strigam Tie:
Iisuse, Iubitorule de oameni, care de oameni de spini ai fost incununat;
Iisuse, Cel fara de patima, care grele patimi ai rabdat ca pe noi din patima sa ne izbavesti;
Iisuse, Mantuitorul nostru, mantuieste-ne pe noi cei vrednici de toata osanda;
Iisuse, sprijinitorul si intaritorul nostru, Care ai fost parasit de toti, intareste-ne pe noi, robii Tai;
Iisuse, bucuria noastra, Cel ce tare ai fost necajit de oameni, veseleste-ne pe noi;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, pomeneste-ne in Imparatia Ta!
Iisuse, Cel ce Te-ai rastignit pentru noi, miluieste-ne!

Condacul 8
In chip minunat s-au aratat Tie Moise si Ilie pe Muntele Taborului, graind despre moartea Ta pe care aveai sa o patimesti in Ierusalim; acolo vazand slava Ta, iar aici mantuirea primind-o, cantam: Aliluia!

Icosul 8
Pentru multimea pacatelor mele ocari si chinuri ai rabdat, Hristoase, pretutindeni de cei rai ai fost gonit, ca unii ce Te socoteau a fi impotriva Ceazarului, iar altii ca pe un facator de rele Te judecau, incat strigau: “Iata-L si rastigneste-L!” Dar noi pe Tine, Domnul cel rastignit pentru mantuirea noastra, din adancul inimii Te rugam:
Iisuse, Judecatorul nostru, Care cu nedreptate ai fost judecat, nu ne judeca pe noi dupa faptele noastre;
Iisuse, ajutorul meu, Cel ce ai patimit pe Cruce, in ceasul necazurilor nu ne lasa pe noi;
Iisuse, Care ai strigat catre Tatal pentru ajutor, ajuta-ne in neputintele noastre;
Iisuse, mantuitorul nostru, Care necinste ai primit, nu ne lipsi de slava Ta, ci ne mantuieste;
Iisuse, Cel ce ne-ai invatat adevarata smerenie, nu ne lepada pe noi;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, pomeneste-ne in Imparatia Ta!
Iisuse, Cel ce Te-ai rastignit pentru noi, miluieste-ne!

Condacul 9
Toata firea s-a clatinat, vazandu-Te pe Tine rastignit pe Cruce, soarele in cer razele si-a ascuns, pamantul s-a cutremurat, catapeteasma templului s-a despicat, pietrele s-au sfarmat, iadul pe morti i-a scos afara, iar noi, cu credinta si cu smerenie inchinandu-ne Sfintelor Tale Patimi, cantam: Aliluia!

Icosul 9
Ritorii cei mult vorbitori, desi mult graiesc, nu pot sa dea multumire vrednica dumnezeiestilor Tale Patimi, iar sufletul si trupul nostru, inima si toate madularele noastre, cu umilinta se roaga catre Tine, Iubitorule de oameni:
Iisuse, Cel ce pironit fiind pe Cruce mainile catre toti ai intins, pironeste si zapisul greselilor noastre;
Iisuse, Mielul lui Dumnezeu, Cel ce in coasta ai fost inpuns, invredniceste-ne a intra in camara Ta cea cereasca;
Iisuse, Cel ce ai fost rastignit, rastigneste pacatele si patimile noastre;
Iisuse, Cel ce Te-ai savarsit in munci, da-ne noua sa nu judecam si sa nu osandim pe nimeni;
Iisuse, Multmilostive, sa nu cada peste noi osanda Ta;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, pomeneste-ne in Imparatia Ta!
Iisuse,Cel ce Te-ai rastignit pentru noi, miluieste-ne!

Condacul 10
Vrand sa mantuiesti lumea, ai tamaduit, Doamne, orbii, schiopii, surzii si leprosii, duhurile cele rele le-ai izgonit, iar cei nerecunoscatori cu rautatea chinuindu-Te, pe Cruce Te-au pironit, caci nu stiau sa cante: Aliluia!

Icosul 10
Imparate Preavesnice, Iisuse, patimit-ai cu trupul pentru a noastra neinfranare ca sa ne speli de pacate, dandu-ne noua putinta sa urmam sfintele Tale invataturi si cu dragoste sa strigam:
Iisuse, dragostea cea fara de sfarsit, celor ce Te-au rastignit nu le-ai socotit pacatul;
Iisuse, Cel ce cu lacrimi si cu suspinuri Te-ai rugat, invata-ne pe noi sa ne rugam;
Iisuse, Cel ce toate proorocirile despre Tine le-ai implinit, implineste dorintele cele bune ale inimii noastre;
Iisuse, Cel ce Ti-ai dat duhul in mainile Tatalui, primeste in ceasul iesirii si duhurile noastre;
Iisuse, Cel ce nu ai oprit impartirea vesmintelor Tale, cu blandete sa desparti de trupuri sufletele noastre la vremea randuita;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, pomeneste-ne in Imparatia Ta!
Iisuse, Cel ce Te-ai rastignit pentru noi, miluieste-ne!

Condacul 11
Cantare cu totul umilita a adus Tie cea cu totul nevinovata, Maica Ta, zicand: ” Desi patimesti pe Cruce, Te stiu pe Tine din pantece ca pe Cel din tatal nascut mai-nainte de Luceafar, si vad ca toata faptura cu Tine patimeste”. Cel ce Ti-ai dat Duhul Parintelui Tau, primeste si duhurile noastre si nu ne lasa pe noi, cei ce-Ti cantam Tie: Aliluia!

Icosul 11
Cantam suferinta Ta cea de voie, ne inchinam Patimilor tale, Hristoase, si credem cu sutasul ca esti cu adevarat Fiul lui Dumnezeu. Iar cand vei veni cu putere multa si cu slava mare pe norii cerului, atunci nu ne rusina pe noi, cei ce suntem rascumparati cu Sangele Tau si care Iti strigam:
Iisuse, mult patimitorule, izbaveste-ne pe noi de plansul cel vesnic, pentru lacrimile Preacuratei Maicii Tale;
Iisuse, Cel ce de toti ai fost parasit, nu ne parasi pe noi in ceasul mortii noastre;
Iisuse, primeste-ne si pe noi ca pe Magdalena sa sarutam sfintele Tale picioare;
Iisuse, cu vanzatorul si cu cei ce Te-au rastignit pe tine, nu ne osandi pe noi, smeritii Tai robi;
Iisuse, fa-ne partasi bunatatilor ceresti;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, pomeneste-ne in Imparatia Ta!
Iisuse, Cel ce Te-ai rastignit pentru noi, miluieste-ne!

Condacul 12
Daruieste-ne har, dezlegatorule al tuturor datoriilor, Hristoase, si ne primeste pe noi, cei ce cinstim Sfintele Tale Patimi, precum ai primit pe Pavel si pe cei ce Te-au slavit pe tine, sterge pacatele noastre, curateste-ne, sfinteste-ne si ne mantuieste pe noi, cei ce cu credinta, cu smerenie si cu dragoste cantam Tie: Aliluia!

Icosul 12
Cinstind si slavind Patima Ta, Hristoase, Te laudam si credem impreuna cu Toma ca Domn si Dumnezeu esti, Cel ce vei judeca vii si mortii; invredniceste-ne, Doamne, Imparatiei Tale celei vesnice pe noi, cei ce strigam catre Tine:
Iisuse, Cel ce pentru noi ai patimit, izbaveste-ne din necazuri, din patimi si din nevoi;
Iisuse, Cel ce ai fost batjocorit, scapa-ne pe noi de batjocura vrasmasilor nostri;
Iisuse, Cel ce ai fost biciuit, nu ne pedepsi pe noi, pentru pacatele noastre, ci ne mantuieste;
Iisuse, Cel ce Te-ai umilit, da inimilor noastre umilinta si smerenie, ca sa ne marturisim greselile si pacatele noastre;
Iisuse, Cel ce esti dragostea cea netrecatoare, nu ingadui sa fim biruiti de rautate;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, pomeneste-ne in Imparatia Ta!
Iisuse, Cel ce Te-ai rastignit pentru noi, miluieste-ne!

Condacul 13
O, Iisuse Hristoase, Mieluselul lui dumnezeu, Cel ce ridici pacatele lumii, primeste aceasta putina rugaciune de multumire, pe care o aducem Tie, si cu mantuitoarele Tale Patimi, vindeca-ne pe noi de toata durerea sufletesca si trupesca, izbaveste-ne cu Crucea Ta cea Sfanta de vrasmasii cei vazuti si nevazuti si, la sfarsitul vietii noastre, nu ne lasa pe noi, izbavindu-ne cu moartea Ta din vesnica moarte, sa strigam Tie: Aliluia!

Acest condac se zice de trei ori.

Apoi se zice iarasi Icosul 1 si Condacul 1.

După aceea zicem această rugăciune:

Rugăciune:
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu cel viu, Făcător al cerului și al pământului, Mântuitorul lumii, iată, noi, nevrednicii și păcătoșii, cu smerenie plecăm genunchii inimilor noastre înaintea măririi slavei tale și mulțumire Îți aducem, Împărate al tuturor și Doamne. Că bine ai voit ca un om a purta toate ostenelile, nevoile, ispitele și chinurile, ca să fii nouă pildă întru toate. Tu ai purtat toate întristările și necazurile fiind nouă ajutor, împreună-pătimitor și Mântuitor. Știm, întru-tot-Îndurate Stăpâne, că pentru mântuirea noastră Crucea și Patimile ai răbdat, ca pe noi să ne răscumperi din robia cea cumplită a vrășmașului.
Ce dar vom aduce Ție, Iubitorule de oameni, pentru toate câte ai pătimit pentru noi, păcătoșii ? Sufletele și trupurile și toate cele bune de la Tine sunt și noi ai Tăi suntem. Numai la milostivirea Ta cea nemăsurată nădăjduim, Bunule și Îndurate Doamne, lăudăm îndelungata Ta răbdare, mărim milostivirea Ta cea multă, închinându-ne Preacuratelor Patimi și cu toată dragostea sărutăm mâinile Tale, strigând: Miluiește-ne pe noi, robii Tăi și fă să nu fie fără de roade întru noi Crucea Ta cea Sfântă și ca, împărtășindu-ne aici cu credință Patimilor Tale, să ne învrednicim a vedea și în ceruri slava Împărăției Tale, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin !

↓