Maslul

218. Unde se face slujba Sfântului Maslu? 
   În biserică sau în casa bolnavului pentru care se face Maslul .
219. Cine poate săvârsi slujba Sfântului Maslu ? 
   După predania veche a Bisericii, pentru slujba Sfântului Maslu trebuie șapte preoți, închipuind cele șapte daruri ale Duhului, numărate de proorocul Isaia (11, 2-3). Numărul acesta simbolic amintește și unele fapte din Sfânta Scriptură a Legii Vechi, din care se vede mila și îndurarea lui Dumnezeu. Astfel de șapte ori s-a plecat proorocul Elisei peste un copil mort pe care l-a înviat (IV Regi 4, 34-35). De asemenea, șapte au fost preoții care au sunat din trâmbițe și de șapte ori a fost înconjurată cetatea Ierihonului, când a fost cucerită de izraeliți, la intrarea lor în pământul Făgăduinței (Iosua 6, 13-16). Și iarăși, de șapte ori s-a rugat proorocul Ilie pe muntele Carmel, până când Dumnezeu a dat ploaie pământului ars de secetă  (III Regi 18, 42-45)  551(Sf. Simion al Tesalonicului, Despre Sfântul Maslu, cap. 283, p. 183, 184).
   La nevoie pot sluji însă Sfântul Maslu și mai puțini preoți: trei (pentru numărul Treimii)  552 (Sf. Simion al Tesalonicului, Despre Sfantul Maslu, cap. 283, p. 183, 184) sau cel puțin doi. În tot cazul, numai un singur preot nu poate săvârși Sfântul Maslu, căci Sf. Apostol ne spune să chemăm "preoții Bisericii..." (Iacov 5, 14), iar nu pe un preot .
220. Când se poate face maslu ? 
   Nu sunt zile sau timpuri anumite pentru săvârșirea Sfântului Maslu. Se face oricând e nevoie. În popor se obișnuiește a se face mai ales în zilele de post .
   În săptămâna Patimilor se obișnuiește Miercuri, Joi și Vineri, dar mai ales în Sfânta și Marea Miercuri, înaintea Ceasurilor, în amintirea Ungerii Mântuitorului cu mir de către femeia cea păcătoasă (Luca 7, 37-38). Atunci se face în biserici Sfântul Maslu de obște, adică pentru mai mulți bolnavi, cu sobor de mulți preoți. Bolnavul pentru care se face Sfântul Maslu trebuie mai întâi să se spovedească, pentru ca să i se dea, prin Sfântul Maslu, curațire sufletească, adică iertarea păcatelor și tămăduirea trupului de boala 553 (Molitfelnicul, Povățuirea de la începutul slujbei Sf. maslu (ed. 1984, p. 114).
221. Se poate face Sfântul Maslu pentru cei sănătoși ? 
   Întrucât prin Taina Sfântului Maslu se dobândește nu numai tămăduire de bolile trupului, ci și iertarea păcatelor, se poate face maslu nu numai pentru cei bolnavi, ci și pentru cei sănătoși și nu numai o singură dată, ci de mai multe ori. Sfântul Simion al Tesalonicului îndeamnă pe fiecare creștin să se nevoiască a-și face Sfântul Maslu 554 (Despre Sf. Maslu, cap. 291, p. 188.).
222. Ce lucruri trebuie la săvârșirea Sfântului Maslu ? 
   Slujba Sfântului Maslu se face înaintea unei mese pe care se pune Sfânta Evanghelie, lumânări (de regulă șapte), un vas cu grâu sau cu făina și unul cu untdelemn, precum și șapte bețișoare de busuioc înfășurate cu vată, cu care preoții vor unge pe bolnav .
223. Care sunt părțile cele mai de seamă ale slujbei Sfântului Maslu ? 
   Întâi rugăciunea pentru sfințirea untdelemnului, pe care o rostesc preoții pe rând până se plinește de șapte ori. Al doilea, cele șapte Apostole și Evanghelii, urmate fiecare de ectenia întreită și de câte o rugăciune pentru sfințirea untdelemnului și pentru tămăduirea bolnavului. Al treilea, ungerea de șapte ori a celui bolnav cu untdelemn sfințit, rostindu-se de fiecare dată rugăciunea: "Părinte sfinte, Doctorul sufletelor și al trupurilor... tămăduiește și pe robul Tău acesta (numele) de neputința trupească și sufletească ce l-a cuprins..." și așa mai departe, precum scrie în Molitfelnic .
224. Ce trebuie să știm despre untdelemnul de la Sfântul Maslu ? 
   Fiind binecuvântat de preoți cu chemarea lui Dumnezeu, acest untdelemn este sfințit și plin de darul dumnezeiesc al Duhului Sfânt, ca și apa Botezului. El are puterea de a Sfinți sufletul și de a tămădui trupul, a izgoni bolile, a vindeca rănile, a curăți întinăciunea păcatului și a împărtăși mila și îndurarea lui Dumnezeu.
   De aceea, untdelemnul rămas de la Sfântul Maslu, ca și făina binecuvântată atunci, trebuie păstrate cu cinste în loc ales. El poate fi folosit numai în scopuri curate și evlavioase 555 (Vezi Sf. Simion al Tesalonicului, Despre Sf. Maslu, cap. 2). Se obisnuiește ca din făina și untdelemnul de la Sfântul Maslu să se facă o turtisoară, din care se dă bolnavului să manânce. În unele părți, din această făină se, fac prescuri pentru Liturghie. Untdelemnul se poate pune în candelă, fie în casă, fie la biserică .
↓