Cea dintâi datorie

1. Care este cea dintâi datorie și cea mai mare grijă a credinciosului în viață?
   Cea dintâi datorie și cea mai mare grijă a credinciosului în viață este grija de mântuirea sufletului său. Nimic pe lume nu e mai de preț pentru el ca mântuirea sufletului, după cuvântul Mântuitorului, care zice: «Ce va folosi omului de ar dobândi lumea toată și-și va pierde sufletul său? Sau ce va da omul, în schimb, pentru sufletul său?» (Marcu 8, 36-37).
2. Dar ce este mântuirea?
   Măntuirea este eliberarea din robia păcatului și a morții și dobândirea vieții de veci, în Hristos. Ea ne-a fost făcută cu putință de întruparea, jertfa, învierea și înălțarea Domnului nostru Iisus Hristos la cer, și ne-o însușim prin harul dumnezeiesc, cu care trebuie să conlucrăm prin credință și fapte bune. De mântuire se poate împărtăși orice om, căci Dumnezeu – voiește ca toți oamenii să se mântuiască și să vină la cunoștința adevărului» (I Timotei 2, 4).
3. Unde se găseste adevărul care duce la mântuire?
 Adevărul care duce la măntuire se găseste în Sfânta Biserică Ortodoxă, „stâlpul și temelia adevărului” (I Timotei 3, 15).
4. De la cine are Biserica Ortodoxă acest adevăr?
 Biserica Ortodoxă are acest adevăr de la Dumnezeu însuși, vestit mai dinainte prin patriarhii, drepții și proorocii Vechiului Testament, care au avut o viață și cugetare sfântă, și apoi în mod desăvârșit prin însuși Fiul Său întrupat, Domnul nostru Iisus Hristos, Mântuitorul, cum spune Sfântul Apostol Pavel: «După ce Dumnezeu odinioară, în multe rânduri și în multe chipuri, a vorbit părinților noștri prin prooroci, în zilele acestea mai de pe urmă ne-a grăit nouă prin Fiul, pe Care L-a pus moștenitor a toate și prin Care a făcut și veacurile; Care fiind strălucirea slavei și chipul ființei Lui și Care ține toate cu cuvântul puterii Sale...» (Evrei. 1, 1-3),
5. Cum a dat Dumnezeu acest adevăr?
 Acest adevăr l-a dat Dumnezeu prin Descoperirea dumnezeiască.
↓